Valdyba

LAURYNAS SIVILEVIČIUS - LAA prezidentas, valdybos pirmininkas

DONATAS RUTKAUSKAS - valdybos narys

TOMAS GRABAUSKAS – valdybos narys ir l.e. direktoriaus pareigas

REMIGIJUS JERUŠEVIČIUS – valdybos narys

PETRAS IGNOTAS – valdybos narys

valdyba@laa.lt