Valdyba

LAURYNAS SIVILEVIČIUS - LAA prezidentas, valdybos pirmininkas

DONATAS RUTKAUSKAS - valdybos narys

TOMAS DERŽANAUSKAS - valdybos narys

TOMAS GRABAUSKAS – valdybos narys

REMIGIJUS JERUŠEVIČIUS – valdybos narys