Valdyba

TOMAS GRABAUSKAS - LAA prezidentas, valdybos pirmininkas

DONATAS RUTKAUSKAS - valdybos narys

AURIMAS DRŪTYS – valdybos narys

REMIGIJUS JERUŠEVIČIUS – valdybos narys

PETRAS IGNOTAS – valdybos narys

valdyba@laa.lt