Apie mus

Lietuvos autoverslininkų asociacija (toliau vadinama - LAA) - ne pelno siekianti organizacija, savanoriškos narystės pagrindu jau 20 metų vienija Lietuvos autoverslininkus.

 

LAA atstovauja autoverslo interesus valstybės valdymo institucijose, verslo struktūrose, žiniasklaidos priemonėse, bendradarbiauja su gimininga veikla užsiimančiomis užsienio organizacijomis, asociacijomis.

 

LAA sudaro juridiniai asmenys, susiję su naujų automobilių, detalių bei kitų reikmenų importu bei pardavimu, techniniu aptarnavimu bei remontu.

 

Dauguma LAA narių - oficialūs žymiausių užsienio automobilių bei autodetalių gamintojų atstovai.

 

Pažymėtina, kad LAA vadovaujasi skaidraus verslo principais, laikosi ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, savo veikla skatina šalies ūkio augimą ir plėtrą.

 

LAA įsteigta 1994 m. Veiklos pagrindas - Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, LAA Įstatai bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.