Apie mus

Lietuvos autoverslininkų asociacija (toliau vadinama - LAA) - ne pelno siekianti organizacija, savanoriškos narystės pagrindu jau 26 metus vienija Lietuvos autoverslininkus. LAA atstovauja autoverslo interesus valstybės valdymo institucijose, verslo struktūrose, žiniasklaidos priemonėse, bendradarbiauja su gimininga veikla užsiimančiomis užsienio organizacijomis, asociacijomis. Organizacijoje juridiniai asmenys, susiję su naujų automobilių, detalių bei kitų reikmenų importu bei pardavimu, techniniu aptarnavimu bei remontu. Pažymėtina, kad LAA vadovaujasi skaidraus verslo principais, laikosi ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, savo veikla skatina šalies ūkio augimą ir plėtrą.


SAUGUS eismas

SKAIDRUS verslas

TAUSOJAMA aplinka