Struktūra

Visuotinis narių susirinkimas

Prezidentas

Valdyba iš 5 narių

Administracija

 

LAA prezidentai:

Juozas Dagys (1994, 1995)

Stasys Brundza (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

Alvydas Globys (1999, 2000, 2001)

Algimantas Krikščiūnas (2001, 2002, 2003, 2004)

Stasys Brundza (2004, 2005, 2006, 2007)

Petras Ignotas (2008 - 2014)

Nuo 2015 metų LAA prezidentės pareigas eina

Asta Bagdonavičienė.