Struktūra

Visuotinis narių susirinkimas

Prezidentas

Valdyba iš 5 narių

Administracija

 

LAA prezidentai:

Juozas Dagys (1994, 1995)

Stasys Brundza (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

Alvydas Globys (1999, 2000, 2001)

Algimantas Krikščiūnas (2001, 2002, 2003, 2004)

Stasys Brundza (2004, 2005, 2006, 2007)

Petras Ignotas (2008 - 2014)

Asta Bagdonavičienė (2014 - 2018)

Nuo 2018 metų LAA prezidento pareigas eina

Laurynas Sivilevičius