Tikslai ir uždaviniai

Tikslas

Sutelkti autoverslininkus, siekiant išaiškinti, svarstyti ir pašalinti problemas, trukdančias autoverslui Lietuvoje, gerinti darbo organizavimą, ugdyti visuomeninį aktyvumą, aptarnavimo kultūrą, skatinti saugesnių ir ekologiškai švaresnių transporto priemonių bei autoreikmenų naudojimą.

Veiklos būdas

 • Skaidrus verslas
 • Socialinė atsakomybė
 • Atsakinga aplinkosauga
 • Racionalūs ir pamatuoti veiklos principai

Siekiai

 • Reikšmingai prisidėti prie autoverslininkų sėkmės
 • Tapti savo srityje lyderiaujančia jėga Lietuvoje

Uždaviniai

 • Formuoti ir teikti pasiūlymus LR Vyriausybei, LR Seimui, LR Ministerijoms bei kitoms valdžios institucijoms dėl veikiančių bei naujai ruošiamų nutarimų, potvarkių, kitų norminių aktų, susijusių su autoverslo veikla tobulinimo, akcentuoti problemas trukdančias autoverslui Lietuvoje.
 • Formuoti klausimus susijusius su autoverslo vystymųsi Lietuvoje ir teikti pasiūlymus atitinkamoms organizacijoms.
 • Užmegzti ryšius su kitų valstybių autoverslininkais, dalyvauti tarptautiniuose autoverslo renginiuose, organizuoti renginius Lietuvoje.
 • Bendradarbiauti su masinės informacinės priemonių atstovais, siekiant geriau nušviesti autoverslininkų problemas ir pasiekimus.
 • Propaguoti saugaus ir ekologiškai švaraus eismo idėjas.
 • Propaguoti aukštą aptarnavimo kultūrą, diegiamas naujoves.