LAA kviečia dalyvauti bendrame pasitarime-diskusijoje dėl eksploatuoti netinkammų transporto priemonių tvarkymo

Lietuvos autoverslinininkų asociacija lapkričio 29 d. 14 val. UAB ,,Green Vilnius hotel” konferencijų salėje, Pilaitės pr. 20, Vilniuje, organizuoja transporto priemonių gamintojų ir importuotojų bei aplinkosaugos srities valstybinių institucijų atstovų susitikimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais.

Susitikime bus nagrinėjamos temos:

  • kontroliuojamų ūkio subjektų atrankos kriterijai ir tikrinimo metodika;
  • 2012 metų įmonių tikrinimų sąrašo projektas (arba metmenys, prioritetai);
  • kaip bus vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo iš kitų šalių ir ardymo kontrolė;
  • eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemos, kurią turi sukurti gamintojai ir importuotojai, samprata;
  • dažniausiai nustatomi pažeidimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti renginyje, kurio tikslas užtikrinti, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra būtų vykdoma vadovaujantis minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo ir metodinės pagalbos teikimo principais.