Lietuvos autoverslininkų asociacijos pozicija dėl verslo liudijimų variklinių transporto priemonių remontui bei institucijų pozicijos

Lietuvos autoverslininkų asociacijos, Susisiekimo ministerijos bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM nuomonę ignoravo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Finansų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

LAA 2011-07-14 raštas Finansų ministerijai

LAA 2011-09-09 raštas Finansų ministerijai

LAA 2011-09-09 raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Valstybinės kelių transporto inspkecijos prie SM 2011-07-20 pozicija

Susisiekimo ministerijos 2011-08-08 pozicija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-09-30 pozicija