Dėl VšĮ ,,Vilnius veža” viešojo konkurso dėl taksi automobilių nuomos

Lietuvos autoverslininkų asociacija išnagrinėjo viešosios įstaigos „Vilnius veža“Automobilių veiklos nuomos pirkimo atviro konkurso būdu sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos) bei reiškia atitinkamos žinyboms susirūpinimą, kad Konkurso sąlygos neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje reglamentuojamų pagrindinių pirkimų principų.

LAA 2012-06-15 raštas Viešųjų pirkimų tarnybai
Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-06-19 atsakymas LAA
LAA 2012-06-27 raštas viešajai įstaigai ,,Vilnius veža” ir Vilniaus miesto savivaldybei