Dėl LAA pozicijos dėl 2012-06-29 Seimo padidinto nekilnojamojo turto mokesčio maksimalaus tarifo nuo 1 iki 3 procentų

Šių metų birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo nekilnojamojo turto mokesčio tarifą padidino nuo 0,3 iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės (šiuo metu nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,3 procento iki 1 procento).

LAA reiškia susirūpinimą ir pritardama Lietuvos Respublikos Vyriausybės išreikštai nuomonei šiuo klausimu, prašo vetuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymą.

LAA 2012-07-05 raštas Lietuvos Respublikos prezidentūrai