j

Kreipimaisi ir atsakymai

Dėl variklinių transporto priemonių remonto srityje asmenų veikiančių su verslo liudijimais kontrolės efektyvinimo 2011 m. vasario 28 d. Lietuvos autoverslininkų asociacija susipažinusi su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie ŪM kontrolės pla

2011 m. vasario 28 d. Lietuvos autoverslininkų asociacija susipažinusi su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie ŪM kontrolės planais išreiškė pastarai, taip pat papildomai informuodama Ūkio ministeriją bei Valstybinę mokesčių inspekciją prie FM, susirūpinimą, kad nenumatoma kontrolė variklinių transporto priemonių remonto srityje asmenų veikiančių su verslo liudijimais.

2011 m. vasario 14 d. Lietuvos autoverslininkų asociacija kreipėsi į Aplinkos ministerija prašydama pagrįsti ar ši sudarė visas galimybes, kad alyvų gamintojai ir importuotojai galėtų tinkamai vykdyti jiems valstybės keliamus reikalavimus

2011 m. vasario 14 d.Lietuvos autoverslininkų asociacija kreipėsi į Aplinkos ministerija prašydama pagrįsti ar ši sudarė visas galimybes, kad alyvų gamintojai ir importuotojai galėtų tinkamai vykdyti jiems valstybės keliamus reikalavimus. 2011 m.[...]